The heart athame | Smokey quartz

OOAK
€225.00

Introducing our Athame Necklace, featuring a heart-shaped Smokey Quartz - an enchanting fusion of mysticism and elegance, tailored for the kindred spirits who revel in the realms of witchcraft, the occult, and the enchanting world of the whimsical.

Embrace the Power of the Athame:

For those who dance along the mystical edges, the athame is a revered tool. Used for centuries in the art of ceremonial magic and spellwork, the athame is a symbol of intent and transformation. When wielded with reverence and purpose, it becomes an extension of the practitioner's will, a beacon guiding them through the uncharted waters of the arcane.

The Allure of Smokey Quartz:

At the heart of this extraordinary piece lies the heart-shaped Smokey Quartz. This mesmerizing gemstone carries with it the energy of grounding, protection, and purification. Smokey Quartz is a steadfast guardian of your spiritual journey, dispelling negativity and enveloping you in an aura of strength. Its enchanting smoky hues mirror the ethereal, making it a fitting companion for those who seek to traverse the mystical realms.

Why Choose Our Athame Necklace?

 • Craftsmanship Beyond Compare: Meticulously designed, our athame pendant pays homage to the ancient traditions while being a unique piece of jewelry that bridges the mystical and the modern.

 • Empowering Design: This necklace is more than just an accessory; it's an emblem of your mystical journey and an embodiment of your inner power.

 • A Touch of Whimsy: Our Athame Necklace is the perfect blend of magic and artistry, making it ideal for those who appreciate the mystical and whimsical in life.

 • A Remarkable Gift: Share the enchantment of the occult with a fellow seeker. This necklace is a unique gift that holds the mysteries of the cosmos close to the heart.

Experience the Mystical with Atelier Wolfstone:

At Atelier Wolfstone, we are dedicated to providing unique, high-quality tools that empower your journey into the mystical and magical. The Athame Necklace with Heart-shaped Smokey Quartz is not just a piece of jewelry; it's a symbol of your intent and a key to unlocking the secrets of the universe.

Unlock your inner magic with Atelier Wolfstone. Purchase your Athame Necklace today and embark on a journey into the realms of the mystical and the whimsical.

Material: Recycled 925 Sterling silver 

Gemstone(s): smokey quartz

Methods used: shaping, soldering, engraving, stone setting, blackening, polishing.

Pictures are unedited and made in a light box. We try to mimic the most natural light that you would have in your home. Note that colors can always be different in real life. 

***
6 months warranty starting from the day of delivery. Warranty on defects in workmanship.
Prices are including 21% tax.

Maak kennis met onze Athame-hanger, met een hartvormige Smokey Quartz - een betoverende samensmelting van mystiek en elegantie, op maat gemaakt voor de gelijkgestemde zielen die zich verliezen in de rijken van hekserij, het occulte en de betoverende wereld van het grillige.

Omarm de Kracht van de Athame:

Voor degenen die dansen langs de mystieke randen is de athame een geëerde tool. Al eeuwenlang gebruikt in de kunst van ceremoniële magie en spreukwerk, is de athame een symbool van intentie en transformatie. Wanneer het met eerbied en doel wordt gehanteerd, wordt het een verlengstuk van de wil van de beoefenaar, een baken dat hen door de onbekende wateren van het arcane leidt.

De Betovering van Smokey Quartz:

In het hart van dit buitengewone stuk bevindt zich de hartvormige Smokey Quartz. Deze betoverende edelsteen draagt de energie van gronding, bescherming en zuivering met zich mee. Smokey Quartz is een standvastige bewaker van je spirituele reis, die negativiteit verdrijft en je omhult met een aura van kracht. Zijn betoverende rokerige tinten weerspiegelen het etherische en maken het een passende metgezel voor degenen die de mystieke rijken willen betreden.

Waarom Onze Athame-hanger Kiezen?

 • Vakmanschap Boven Vergelijking: Met zorg ontworpen, brengt onze athame-hanger eerbetoon aan de oude tradities en is tegelijkertijd een uniek sieraad dat het mystieke en moderne verenigt.

 • Empowerend Ontwerp: Deze hanger is meer dan alleen een accessoire; het is een embleem van je mystieke reis en een belichaming van je innerlijke kracht.

 • Een Vleugje Grilligheid: Onze Athame-hanger is de perfecte mix van magie en kunst, waardoor het ideaal is voor degenen die het mystieke en grillige in het leven waarderen.

 • Een Opmerkelijk Cadeau: Deel de betovering van het occulte met een mede-zoeker. Deze hanger is een uniek cadeau dat de mysteries van het universum dicht bij het hart houdt.

Ervaar het Mystieke met Atelier Wolfstone:

Bij Atelier Wolfstone zijn we toegewijd aan het leveren van unieke, hoogwaardige tools die je reis in het mystieke en magische versterken. De Athame-hanger met hartvormige Smokey Quartz is niet zomaar een sieraad; het is een symbool van je intentie en een sleutel om de geheimen van het universum te ontsluiten.

Ontgrendel je innerlijke magie met Atelier Wolfstone. Koop vandaag nog je Athame-hanger en begin aan een reis in de rijken van het mystieke en het grillige.

SEO-optimalisatie:

 • Zorg ervoor dat je website relevante zoekwoorden bevat, zoals "Athame-hanger", "Smokey Quartz", "Hekserij" en "Occulte".
 • Gebruik meta-tags en beschrijvingen met deze zoekwoorden om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren.
 • Creëer boeiende inhoud rond het product, waarin zoekwoorden op natuurlijke wijze worden verwerkt.
 • Moedig klantbeoordelingen aan om vertrouwen en geloofwaardigheid te verbeteren.

Verken het onbekende, hanteer je kracht en ontdek de betovering met onze Athame-hanger - een symbool van je mystieke reis. Koop nu!