Scrying mirrors | Onyx

OOAK
€295.00

Unveil the secrets of the unseen with our Scrying Mirror Necklace adorned with the enigmatic Black Onyx. Crafted with care and an enchanting touch, this accessory is designed especially for the mystical souls who dance in the realms of witchcraft, the occult, and the whimsical wonders of the universe.

Unlocking the Mystical Art of Scrying:

Intrigued by the ethereal and the supernatural? The ancient art of scrying is your gateway to the mystical world. With our Scrying Mirror Necklace, you can harness the power of this revered practice. This pendant encapsulates the essence of scrying - a divination technique that reveals hidden truths and visions through reflective surfaces. Imagine peering into the depths of your own intuition, foreseeing possibilities, and exploring the vast tapestry of the unknown.

Embracing the Black Onyx:

At the heart of this remarkable piece lies the Black Onyx gemstone. The Onyx, often associated with strength, protection, and grounding, lends an air of mystique to your scrying endeavors. It is believed to absorb negative energies, ensuring your scrying sessions are free from interference. As a symbol of inner strength and resilience, the Black Onyx is the perfect companion for your mystical journey.

Why Choose Our Scrying Mirror Necklace?

  • Unparalleled Craftsmanship: Each mirror is meticulously polished and set into a pendant, making it both a functional tool and a beautiful piece of jewelry.

  • Empowering Design: This necklace will enhance your mystical experience and empower you on your spiritual path. It's not just a pendant; it's a symbol of your inner journey.

  • A Unique and Personal Touch: Crafted with a sense of purpose and elegance, our Scrying Mirror Necklace is perfect for anyone who values the magical and the whimsical in life.

  • Perfect Gift: Share the wonder of scrying and the enchantment of the occult with a fellow seeker. This necklace makes for an extraordinary gift for a like-minded soul.

Embrace the Mystical with Atelier Wolfstone:

At Atelier Wolfstone, we're passionate about providing you with unique, high-quality tools to explore the mystical and magical world around us. Our Scrying Mirror Necklace with Black Onyx is not only a reflection of your inner power but also a piece of wearable art. Join us on this journey to uncover the hidden, discover the secrets, and embrace the extraordinary.

Unlock your inner magic with Atelier Wolfstone. Purchase your Scrying Mirror Necklace with Black Onyx today and embark on your journey into the mystical realms.

Material: Recycled 925 Sterling silver 

Gemstone(s):Black onyx 

Methods used: shaping, soldering, engraving, stone setting, blackening, polishing.

Pictures are unedited and made in a light box. We try to mimic the most natural light that you would have in your home. Note that colors can always be different in real life. 

***
6 months warranty starting from the day of delivery. Warranty on defects in workmanship.
Prices are including 21% tax.

Onthul de geheimen van het onzichtbare met onze Scrying Mirror Necklace, versierd met de raadselachtige Zwarte Onyx. Met zorg en een betoverende toets ontworpen, is dit accessoire speciaal gemaakt voor de mystieke zielen die dansen in de rijken van hekserij, het occulte en de grillige wonderen van het universum.

Ontgrendel de Mystieke Kunst van Scrying:

Geïntrigeerd door het etherische en het bovennatuurlijke? De oude kunst van scrying is jouw toegangspoort tot de mystieke wereld. Met onze Scrying Mirror Necklace kun je de kracht van deze gerespecteerde praktijk benutten. Deze hanger vangt de essentie van scrying - een divinatietechniek die verborgen waarheden en visioenen onthult door reflecterende oppervlakken. Stel je voor dat je in de diepten van je eigen intuïtie tuurt, mogelijkheden voorziet en het uitgestrekte tapijt van het onbekende verkent.

Omarm de Zwarte Onyx:

In het hart van dit opmerkelijke stuk ligt de Zwarte Onyx-edelsteen. De Onyx, vaak geassocieerd met kracht, bescherming en gronding, geeft een lucht van mystiek aan je scrying-ondernemingen. Er wordt geloofd dat het negatieve energieën absorbeert en ervoor zorgt dat je scrying-sessies vrij zijn van interferentie. Als symbool van innerlijke kracht en veerkracht is de Zwarte Onyx de perfecte metgezel voor je mystieke reis.

Waarom Onze Scrying Mirror Necklace Kiezen?

  • Ongeëvenaard vakmanschap: Elke spiegel wordt zorgvuldig gepolijst en in een hanger gezet, waardoor het zowel een functioneel hulpmiddel als een prachtig sieraad is.

  • Empowerende ontwerp: Deze hanger zal je mystieke ervaring verbeteren en je versterken op je spirituele pad. Het is niet zomaar een hanger; het is een symbool van je innerlijke reis.

  • Een uniek en persoonlijk tintje: Met een gevoel van doel en elegantie vervaardigd, is onze Scrying Mirror Necklace perfect voor iedereen die het magische en grillige in het leven waardeert.

  • Perfect cadeau: Deel het wonder van scrying en de betovering van het occulte met een mede-zoeker. Deze hanger is een buitengewoon cadeau voor een gelijkgestemde ziel.

Omarm het Mystieke met Atelier Wolfstone:

Bij Atelier Wolfstone zijn we gepassioneerd om je unieke, hoogwaardige tools te bieden om de mystieke en magische wereld om ons heen te verkennen. Onze Scrying Mirror Necklace met Zwarte Onyx is niet alleen een weerspiegeling van je innerlijke kracht, maar ook een stuk draagbare kunst. Sluit je aan bij ons op deze reis om het verborgene te ontdekken, geheimen te ontrafelen en het buitengewone te omarmen.

Ontgrendel je innerlijke magie met Atelier Wolfstone. Koop vandaag nog je Scrying Mirror Necklace met Zwarte Onyx en begin aan je reis naar de mystieke rijken.